Mała liczba uczniów w klasie

Szkoła w centrum Poznania

Gwarancja prowadzania zajęć od września

Sprawdź przebieg rekrutacji w Szkole Belward !

O nas

Prywatna Szkoła Podstawowa Belward to nowe spojrzenie na realizację podstawy programowej . Celem edukacyjnym naszej szkoły jest absolwent, który jest wszechstronnie rozwinięty w wielu dziedzinach, świadomy swoich zalet. Nasi uczniowie dostrzegają naukę dookoła siebie, dlatego w dużej mierze opieramy się na eksperymentowaniu, jednodniowych wycieczkach, poznawaniu otaczającego nas świata na wielu płaszczyznach. W naszym planie lekcji znalazły się takie przedmioty jak teatr, taniec, robotyka, basen. Na lekcjach wychowawczych wprowadziliśmy naukę savoir-vivre , a na wychowaniu fizycznym jogę i samoobronę. W naszej szkole uczeń rozwija się, ale też przyswaja dużą wiedzę, a ciekawość wiedzy zaszczepiona podczas lekcji motywuje go do dalszego zgłębiana tematu. Szanując również czas swoich uczniów w Prywatne Szkole Belward lekcje tak są prowadzone, aby materiał został już przyswojony i utrwalony podczas lekcji.

Prywatna Szkoła Belward jest niepubliczną szkoła podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Poznania i objętą nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2019 roku. Aby zapewnić naszym uczniom pełen komfort nauki oraz niezbędną przestrzeń , nasi uczniowie uczą się w przestronnych pomieszczeniach w budynku typowo oświatowym, posiadającym odbiór SANEPIDU oraz Państwowej Straży Pożarnej. Szerokie korytarze, jasne pomieszczenia, plac zieleni oraz plac zabaw, aula do ćwiczeń, to tylko niektóre zalety naszego budynku. Szkoła mieści się w samym centrum Poznania, co ułatwia dojazd do nas środkami komunikacji miejskiej, jak również pociągiem (7 minut od dworca PKP) oraz samochodem, ponieważ posiadamy duży parking bezpośrednio przy szkole.

Nasza szkoła to:

Z

Edukacja oparta na doświadczeniu

Poprzez doświadczenie, dużą ilość wycieczek, warsztaty, wykłady, w naszych uczniach pobudzamy ciekawość naukową. Uczniowie dostrzegają naukę dookoła siebie i sami zaczynają dążyć do jej głębszego poznania. Warto również zwrócić uwagę, iż nie łączymy klas na zajęciach przedmiotowych, ponieważ mamy świadomość, że realizacja podstawy programowej jest uzależniona od klas, a nasi absolwenci muszą mieć swobodę wyboru dalszej drogi edukacyjnej.
Z

Wszechstronny rozwój

Oprócz przedmiotów zawartych w podstawie programowej, w planie lekcji mamy zajęcia teatralne, taneczne, robotykę oraz basen. Wszystkie objęte kwotą czesnego. Oferujemy również zajęcia dodatkowe: naukę gry na pianinie, zajęcia wokalne i wiele innych.  Na lekcjach wychowawczych wprowadziliśmy naukę savoir-vivre , a na wychowaniu fizycznym: jogę i samoobronę oraz zajęcia z pierwszej pomocy. Różnorodność tematów eliminuje nudę na lekcjach i nasi uczniowie zawsze z przyjemnością uczestniczą w zajęciach, a przy tym rozwiają się na wielu płaszczyznach.

Z

Nabycie kompetencji językowych

Od klas przedszkolnych nasze dzieci mają pięć godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym jedna godzina z native speakerem. Pozwala im to na swobodne operowanie językiem angielskim, bez zahamowań. Dodatkowo nasze dzieci od początku edukacji w Prywatnej Szkole Podstawowej Belward uczą się dodatkowego języka, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Do wyboru mamy takie języki jak: hiszpański, rosyjski, niemiecki i francuski.
Z

Świadomość siebie i swoich talentów

Każde dziecko posiada talent, dlatego nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny przy udziale nauczycieli przedmiotowych opracowuje kompetencje indywidualne uczniów , które stają się fundamentem do dalszej pracy z dzieckiem. Opracowanie zostaje przekazane również rodzicom.
Z

Brak zadań domowych

Nauka w naszej szkole, to przede wszystkim przekazywanie wiedzy w taki sposób, aby dzieci jak najwięcej zapamiętywały z zajęć, dzięki czemu nie pracują w domu, lub dzieje się to w bardzo niewielkim stopniu. Wyeliminowaliśmy również zadania domowe, ponieważ dzieci, tak samo jak dorośli mają prawo do wypoczynku i relaksu w domu.
Z

Pomoc edukacyjna dla naszych uczniów

W Belwardzie, nie przymykamy oczu na problemy z przyswojeniem wiedzy, dlatego w celu pomocy dzieciom, bezpłatnie w planie lekcji włączamy, wedle potrzeb, dodatkowe lekcje matematyki, języka polskiego itd.
Z

Technologia i wyposażenie szkoły

Kładziemy nacisk na dużą różnorodność pomocy naukowych oraz nowoczesną technologię. Uczymy już najmłodszych klas programowania i robotyki, ale w naszej szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
Z

Kształtowanie kompetencji niezbędnych w życiu dorosłego człowieka

Regularne zajęcia całej klasy jak również indywidualne z psychologiem oraz pedagogiem, uczą dzieci rozwiązywania problemów, rozmawiania o nich i radzenia sobie z emocjami. Zajęcia teatralne naszych uczniów przełamują stres związany w przyszłości z wystąpieniami publicznymi, natomiast duża ilość godzin języków obcych pozwoli naszym absolwentom na swobodną komunikację w obcym języku w środowisku międzynarodowym.

Szkoła podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Belward, to szkoła w centrum Poznania i nauki. Zależy nam , aby nasi uczniowie doświadczali wiedzy. Na lekcjach, na warsztatach, na wycieczkach edukacyjnych uczniowie poznają świat i przyswajają wiedzę w sposób przystępny, a przede wszystkim ciekawy. Cały czas pobudzana ciekawość wiedzy sprzyja jej przyswajaniu, zainteresowaniu lekcją, dlatego tak bardzo jesteśmy wyjątkowi. Nie jesteśmy szkoła zamkniętą w swoim świecie, budynku czy przestrzeni, uważamy , że edukacja , aby była pełna musimy ją dostrzegać w rzeczywistością, otaczającym ją światem. Kładziemy nacisk na realizację podstawy programowej, ale w sposób przystępny i interesujący. Szkole przyświeca myśl Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”, a nasz absolwent to człowiek ciekawy wiedzy, wszechstronnie rozwinięty w wielu dziedzinach i świadomy swoich talentów.

Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące Prywatnej Szkoły Belward, to kontynuacja idei przyświecających nam w szkole podstawowej Belward. Zapraszamy osoby zainteresowane rekrutacją do kontaktu pod numerem telefonu 697 002 577. Szczegóły już wkrótce na stronie.

Bardzo bogata oferta zajęć w ramach czesnego

Małe klasy gwarancją indywidualnego podejścia do ucznia

Rekrutacja u Prywatnej Szkole Belward przebiega w następujących etapach:

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego
 2. Rozmowa psychologa z rodzicami i kandydatem do szkoły
 3. Podpisanie umowy
 4. Wpłata wpisowego w wysokości 1500 zł

Czesne w naszej szkole wynosi 14 400 rok / 1200 miesięcznie.

Opłata obejmuje:

 • pięć angielskich w tygodniu
 • dodatkowy drugi język do wyboru (niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski)
 • zajęcia basenowe,
 • zajęcia pedagogiczno-psychologiczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia teatralne,
 • robotykę.

416

Lata doświadczeń kadry pedagogicznej

140

Ilość godzin języków obcych w I półroczu – klasa 1

41

Ilość godzin lekcyjnych w tygodniu dla 3 klas

Masz pytania ?

Zadzwoń: 697 002 577